Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 10/5/2019

Theo UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 1 của BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tương đối đồng bộ; có đội ngũ cán bộ y tế có trình đố chuyên môn kỹ thuật cao; đã ứng dụng nhiều thành tựu y học vào chẩn đoán và điều trị, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Từ năm 2012 đến nay, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được tăng quy mô từ 600 giường bệnh lên 1.200 giường bệnh, nhưng tình trạng quá tải BV vẫn ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, HĐND TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 cho phép BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng nâng cấp, mở rộng theo cơ chế xã hội hóa, liên doanh liên kết theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ.