Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 14/4/2019

Theo Vụ Kế hoạch và đầu tư (KHĐT), Bộ GTVT, Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội bố trí 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội.

Căn cứ vào đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 5/10/2018, Bộ KH&ĐT có Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 5/10/2018 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án thành phần thuộc Dự án với tổng số vốn 49.500 tỷ đồng; còn lại 10% dự phòng chưa giao.